Liczba odwiedzin strony: 12617 Osób na stronie: 6
 

Alfa. Kancelaria prawnicza.
Reginia-Leszczyńska A.

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 62 poz. 551 - Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska
USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej 1) (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2005 r.) Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1.  Ustawa reguluje:   1)   rejestrację i niektóre zasady organizacji europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 2137/85/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) (Dz. Urz. WE L 199 z 31.07.1985);   2)   powstanie, organizację i działalność spółki europejskiej, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001);   3)   zasady zaangażowania pracowników w spółce europejskiej. Art. 2.  Użyte w ustawie określenia oznaczają:   1)   instytucja finansowa - instytucję finansową w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276), zwanej dalej "Kodeksem spółek handlowych";   2)   państwa członkowskie - państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;   3)   rejestr - rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;   4)   rozporządzenie 2137/85 - rozporządzenie, o którym mowa w art. 1 pkt 1;   5)   rozporządzenie 2157/2001 - rozporządzenie, o którym mowa w art. 1 pkt 2;   6)   spółka europejska - europejską spółkę akcyjną określoną w rozporządzeniu 2157/2001;   7)   spółka publiczna - spółkę w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm. 2) ),...
Monitor Polski 1999 Nr 27 poz. 419 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 1999 r. o nadaniu orderów. (M.P. z dnia 19 sierpnia 1999 r.) Rej. 138/99 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), za wybitne zasługi i zaangażowanie w działalności na rzecz ludzi uzależnionych, odznaczeni zostają: KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ obywatel Republiki Islandii 1. Johannsson Stefan, obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki 2. Gamble Robert.
KRS 0000308683 - STOWARZYSZENIE FORUM ŚWIDNIKA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE FORUM ŚWIDNIKA STOWARZYSZENIE 2008-06-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KRUCZKOWSKIEGO 43 21-040 ŚWIDNIK ŚWIDNIK ŚWIDNICKI LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000308683
KRS 0000308682 - SŁAWA SITEK & CO. SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SŁAWA SITEK & CO. SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-07-01 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PŁOCKA 17/133 01-231 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000308682
KRS 0000308681 - "APROLAK - SANECKI" SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"APROLAK - SANECKI" SP. J. SP. J. 2008-06-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
JERZMANOWSKA 9 54-530 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000308681
KRS 0000308680 - ALLGLASS SOLUTIONS TAMMI, GLAPIAK, SMEKTALSKI SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ALLGLASS SOLUTIONS TAMMI, GLAPIAK, SMEKTALSKI SP. J. SP. J. 2008-06-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DAGLEZJOWA 8 A 62-004 KICIN CZERWONAK POZNAŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000308680
KRS 0000308678 - "DIAGNOTEST" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"DIAGNOTEST" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WARSZAWSKA 44 87-162 LUBICZ LUBICZ TORUŃSKI KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
879-256-48-62 340469788 0000308678
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Koszalin HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Alfa. Kancelaria prawnicza. Reginia-Leszczyńska A.
radca prawny zachodniopomorskienotariusz zachodniopomorskiekomornik zachodniopomorskieagencja / skład celny zachodniopomorskieuczelnia prawnicza zachodniopomorskieprawnik zachodniopomorskieprawnikReklama